wimax1 bredband i luften

 

 

Wimax1 är ett alternativ till dagen befintlige bredband.

Vi bygger trådlösa "fasta" nät i medelstora städer.